Projekty dofinansowane - UE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

Działanie 4.4. „Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” 

 

                   

 

 Więcej informacji na temat projektu ”Produkcja skór w technologii bezchromowej” realizowanego przez 

„GARBARNIA SZCZAKOWA” S.A.
ul. Szklarska 5
43-602 Jaworzno

można uzyskać pod numerem 326177421 wew. 40.

 Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.poig.parp.gov.pl


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


Nazwa projektu:
Udział jako wystawca firmy GARBARNIA SZCZAKOWA w targach MATERIAL, MANUFACTURING AND TECHNOLOGY 2011 w Hong Kongu.

Beneficjent : „ GARBARNIA SZCZAKOWA SA
Wartość projektu: 90.000 PLN
Wartość dofinansowania: 35.000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują sie na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu:
Udział Przedsiębiorstwa GARBARNIA SZCZAKOWA S.A. jako wystawca w Targach wielobranżowych ALL CHINA LEATHER EXHIBITION w Szanghaju w Chinach

Beneficjent : „ GARBARNIA SZCZAKOWA SA
Wartość projektu: 100.000 PLN
Wartość dofinansowania: 37.500,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują sie na stronie www.rpo.silesia-region.pl

GALERIA